Ana sayfa » C# Fibonacci Algoritması
Algoritma C# Yazılım Dilleri

C# Fibonacci Algoritması

Fibonacci Dizisi

Fibonacci dizisini, orta çağın yetenekli İtalyan matematikçisi Leonardo Fibonacci tarafından keşfedilmiştir. Fibonacci dizisi ilk iki sayı 0 ve 1 olmak üzere önceki 2 sayının toplamından sonraki sayıyı bulma algoritması ile oluşturulmaktadır. Şöyle ki

İlk Sayı : 0

İkinci Sayı : 1

Sonraki Sayı = 0 + 1 = 1;

Sonraki Sayı = 1 +1 = 2 ;

Sonraki Sayı = 2 + 1 = 3; diye devam eder. Bu dizi 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 diye devam eder.

C# dili ile Fibonacci Algoritmasını koda dökelim. Girilen sayı kadar Fibonacci dizisi üreten bir kod yazalım:

using System;

namespace FibonacciAlgoritması
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n1 = 0, n2 = 1, n3, i, sayi;
      Console.Write("Fibonacci Dizisi Eleman Sayısı: ");
      sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write(n1 + " " + n2 + " "); //0 ve 1 sayılarını yazar. Fibonacci dizisinin İlk iki sayısı
      for (i = 2; i < sayi; ++i) //loop 2'den başlar çünkü 0 ve 1 i zaten yazdırmıştık.  
      {
        n3 = n1 + n2;
        Console.Write(n3 + " ");
        n1 = n2;
        n2 = n3;
      }
    }
  }
}

Fibonacci Dizisini bulmak için recursive denilen yöntemle de çözelim. Recurve kelimesinin Türkçe karşılığı “özyineleme” olarak kayıtlara geçmiş. Özyinele ile ilgili detaylı yazı için tıklayınız…

using System;

namespace FibonacciAlgoritmasi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Fibonacci Dizisi Eleman Sayısı: ");
      int sayi= Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Fibonacci(0, 1, sayi);
    }

    public static void Fibonacci(int a, int b, int sayi)
    {
      Console.WriteLine(a);
      if (sayi> 1) Fibonacci(b, a + b, --sayi);
    }
  }
}

Süleyman Düzgün

Ankara Ünv. Bilgisayar Müh.
Kıdemli Yazılım Geliştirici

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın.