Ana sayfa » DevExpress Grid Data Yükleme ve Kolon Bazlı İşlemler
C#

DevExpress Grid Data Yükleme ve Kolon Bazlı İşlemler

Devexpress grid kullanarak data eklemek, eklediğimiz datayı şekillendirmek, kolonlar ile igili düzenlemeler yapmak için ne gerekir?

Grid ile ilgili örnek kod:

 var oeeListesi = (from item in db.Oee
               where item.Silindi == false
               select new
               {
                 item.Id,
                 item.ParcaNo,
                 item.OperasyonAdi,
                 item.IsEmriNo,
                 item.AyId,
                 Ay = db.TabloGrubu.Where(t => t.Id == item.AyId).FirstOrDefault().Ad,
                 item.Tarih,
                 item.ToplamCalismaSuresi,
                 item.DurusSuresi,
                 item.CalismaSuresiVerimliligi,
                 item.OperasyonSuresi,
                 item.CevrimSuresi,
                 item.UretilmesiGerekenAdet,
                 item.UretilenAdet,
                 item.Performans,
                 item.HataliParcaSayisi,
                 item.Kalite,
                 item.OeeDegeri,
               }
                 ).ToList();

      GridOeeListesi.DataSource = oeeListesi;
      GridViewOeeListesi.Columns["AyId"].Visible = false;

      GridViewOeeListesi.OptionsView.ColumnAutoWidth = false;
      GridViewOeeListesi.ScrollStyle = ScrollStyleFlags.LiveHorzScroll;
      GridViewOeeListesi.HorzScrollVisibility = ScrollVisibility.Always;

      var id = GridViewOeeListesi.Columns["Id"];
      id.Width = 40;
      id.VisibleIndex = 0;

      var pn = GridViewOeeListesi.Columns["ParcaNo"];
      pn.Caption = "Parça No";
      pn.MinWidth = 120;
      pn.VisibleIndex = 1;

      var oa = GridViewOeeListesi.Columns["OperasyonAdi"];
      oa.Caption = "Operasyon Adı";
      oa.MinWidth = 120;
      oa.VisibleIndex = 2;

Gride data yüklemek için: GridOeeListesi.DataSource = oeeListesi;

Yatay olarak scrollable yapmak için:
GridViewOeeListesi.ScrollStyle = ScrollStyleFlags.LiveHorzScroll;
GridViewOeeListesi.HorzScrollVisibility = ScrollVisibility.Always;

Bir kolonu gizlemek için: GridViewOeeListesi.Columns["AyId"].Visible = false;

Bir kolona başlık eklemek için: GridViewOeeListesi.Columns["ParcaNo"].Caption = "Bir başlık";

Bir kolona min, max ya da sabit genişlik vermek için: GridViewOeeListesi.Columns["ParcaNo"].MinWidth = 120;

Bir kolona sabit index vermek için: GridViewOeeListesi.Columns["ParcaNo"].VisibleIndex = 1;

Süleyman Düzgün

Ankara Ünv. Bilgisayar Müh.
Kıdemli Yazılım Geliştirici

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın.